Objednávka pobytu

01.10.2013 23:55

Objednávka pobytu je závazná pro objednatele po písemném objednání ( e-mail, fax, dopis ) a zaplacení ceny za pobyt ve výši 50% z ceníku poskytovatele služby. Pobyt je ze strany poskytovatele závazně rezervován po připsání zálohové částky za pobyt na účet uvedený na těchto stránkách. Storno poplatky činí v případě zrušení rezervace:

50% z ceny pobytu do 14 dnů od předpokládaného zahájení pobytu

75% z ceny pobytu do 5ti dnů  od předpokládaného zahájení pobytu

100% z ceny pobytu od 4 dnů od předpokládaného zahájení pobytu

V případě, že objednatel není schopen plnit smluvené podmínky pobytu a zruší pobyt v případě jeho uhrazení, je povinen vrátit uhrazenou částku za pobyt v plné výši objednateli.

Bankovní spojení: FIO Banka a.s. č.ú. 2900419631 / 2010