Objednávka pobytu

Objednávka pobytu je závazná pro objednatele po písemném objednání (e-mail) a zaplacení ceny za pobyt ve výši 50% z ceníku poskytovatele služby. Pobyt je ze strany poskytovatele závazně rezervován po připsání zálohové částky za pobyt na účet uvedený na těchto stránkách. Storno poplatky činí v případě zrušení rezervace:

50% z ceny pobytu do 14-ti dnů od předpokládaného zahájení pobytu
75% z ceny pobytu do 5-ti dnů  od předpokládaného zahájení pobytu

Doplatek ceny pobytu hradí ubytovaný při nástupu na pobyt v hotovosti.

V případě, že objednatel není schopen plnit smluvené podmínky pobytu a zruší pobyt v případě jeho uhrazení, je povinen vrátit uhrazenou částku za pobyt v plné výši objednateli.